گاه نوشته ها

مهدی دزفولی هستم، وبلاگ نویسی را از شهریور ماه 1382 آغاز کردم.علاوه بر وبلاگ نویسی، فعالیت های مختصر مطبوعاتی (همکاری با هفته نامه پنجره، فصلنامه ارغنون، روزنامه شرق و اعتماد) و مستند سازی هم داشته ام.پیش از این سردبیر سابق سایت خبری تحلیلی شفاف و مدیر اجرایی فصلنامه ارغنون بوده ام.

پیش از این 3 وبلاگ دیگر داشته ام که به دلایلی یا فعالیت آن ها متوقف شد و یا با فیلتر مواجه شدند و این وبلاگ چهارمین وبلاگی است که در آن می نویسم.امیدوار اینجا محلی برای تبادل آرا و نظرات مختلف باشد و بتوانم به صورت مستقیم نوشته های خودم را در اختیار دیگران قرار دهم.

سید مهدی دزفولی، وبلاگ نویسی را از شهریور ماه 1382 آغاز کردم.علاوه بر وبلاگ نویسی فعالیت های روزنامه نگاری(همکاری با روزنامه شرق و اعتماد) و مستند سازی هم داشته ام.پیش از این سردبیر سایت خبری تحلیلی شفاف و مدیر اجرایی فصلنامه فلسفی تحلیلی ارغنون بوده ام. در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد فسلفه علم و طلبه حوزه علمیه هم می باشم و مشغول فعالیت در یک پروژه فنی مهندسی می باشم و علایقم در حوزه تحقیق و پژوهش را پیگیری می کنم.پیش از این 3 وبلاگ دیگر داشته ام که به دلایلی یا فعالیت آن ها متوقف شد و یا با فیلتر مواجه شدند و این وبلاگ چهارمین وبلاگی است که در آن می نویسم.امیدوار اینجا محلی برای تبادل آرا و نظرات مختلف باشد و بتوانم به صورت مستقیم نوشته های خودم را در اختیار دیگران قرار دهم.

وبلاگ های سابق من عبارتند از:


حکایت این روزها از سال 1389 تا 1392

فراموشخانه  از سال 1387 تا 1389

فراموشخانه  از سال 1389 تا 1393


متن کامل تر درباره فعالیت های من را می توانید در اینجا مشاهده نمائید.